Ενημέρωση

Ψήφισμα ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ υπέρ της διεκδίκησης του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
υπέρ της διεκδίκησης του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στηρίζει τον αγώνα της διεκδίκησης του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά βασικό τρόπο διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των μηχανικών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, και των συναφών τεχνικών επαγγελμάτων, ανεξαρτήτως τυπικής σχέσης εργασίας. Μετά από 10 χρόνια μνημονιακών μέτρων και περικοπών στους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων μηχανικών, είναι αναγκαία:

  • η ανάκτηση των μισθολογικών απωλειών, με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς,
  • η κατοχύρωση των δικαιωμάτων για τις εγκύους και μητέρες εργαζόμενες,
  • η κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων,
  • η διασφάλιση απέναντι στην καταπάτηση θεμελιωδών θεσμικών δικαιωμάτων, όπως οι άδειες, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς,
  • η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα κάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να γνωστοποιηθεί – και από την ιστοσελίδα του – η προσπάθεια του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και οι δράσεις του σε αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανόμενης της προκηρυγμένης απεργίας την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΨΗΦΙΣΜΑ

pdf
222 KB