Ενημέρωση

Πρώτη Διεπιστημονική Συνάντηση Cities in Balance: “Μνήμη και Λήθη στον Δημόσιο χώρο”, 23-26 Αυγούστου 2019, Αλέξανδρος Λευκάδας

Πρώτη Διεπιστημονική Συνάντηση Cities in Balance
“Μνήμη και Λήθη στον Δημόσιο χώρο”
Αλέξανδρος Λευκάδας, 23-26 Αυγούστου 2019

Η Συνάντηση με θέμα «Μνήμη και Λήθη στον Δημόσιο Χώρο» είναι τριήμερο εργαστήριο με εισηγήσεις, παρουσιάσεις έργων και συζητήσεις, που θα γίνει στον παραδοσιακό οικισμό Αλέξανδρο Λευκάδας 23-26 Αυγούστου 2019.

Συνημμένα θα βρείτε το Δελτίο Τύπου και το Πρόγραμμα.