Εκπαίδευση

Προτάσεις – Αιτήματα Αρχιτεκτόνων Εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Α.Π. 50604                                                Αθήνα 29 Ιουλίου 2015

Προς :
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

Κοινοποίηση:
– Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
– ΟΛΜΕ

Θέμα:  Προτάσεις – Αιτήματα Αρχιτεκτόνων Εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το ΔΣ ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αποφάσισε την υποστήριξη των προτάσεων των συναδέλφων αρχιτεκτόνων (ΠΕ12.02) που εργάζονται πανελλαδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως παρουσιάστηκαν στο από 13-07-2015 (Α.Π. 50574) υπόμνημα – αίτημα των συναδέλφων εκπαιδευτικών αρχιτεκτόνων Αττικής & συγκεκριμένα:

 Α. Προτάσεις για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 ειδικότητας Αρχιτεκτόνων μηχ. (ΠΕ 12.02):
1.  Στα ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά λύκεια)
Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
Α΄ Τάξη
Να προστεθεί το μάθημα «Αρχές Δομικών Έργων» (το οποίο δεν υπάρχει, ενώ υπάρχουν αντίστοιχα μαθήματα εισαγωγής στους υπόλοιπους τομείς όπως τα «Αρχές Μηχανολογίας» και «Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας»), με Α΄ ανάθεση στις ειδικότητες ΠΕ12.01, 02, 03 και ΠΕ17.01, 05, 11.

Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο» να το έχουν με Α΄ ανάθεση οι ειδικότητες ΠΕ12.01, 02, 03 και ΠΕ17.01, 05, 11 και οι υπόλοιπες ειδικότητες που το έχουν τώρα Α’ ανάθεση να το έχουν Β΄ ανάθεση.

Τομέας Δομικών Έργων – Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Β΄ Τάξη
Να δοθεί σε Α΄ ανάθεση (αντί για Β΄) το μάθημα «Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά».

Γ΄ Τάξη
Να δοθεί σε Α΄ ανάθεση μόνο στην ειδικότητά μας (ΠΕ12.02) το «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» δεδομένου ότι είναι μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο (για όσα παιδιά επιθυμούν να είναι υποψήφια σε αντίστοιχες σχολές) και είναι σημαντικό, όπου αυτό είναι δυνατόν, να το διδάσκουν αρχιτέκτονες, που στη συνέχεια να μπορούν να στελεχώσουν και τα βαθμολογικά κέντρα. 

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
Να προστεθεί στην ομάδα αυτή, στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη το μάθημα «Γραμμικό Σχέδιο», εφόσον εξετάζεται πανελλαδικά για όσα παιδιά επιθυμούν να είναι υποψήφια σε αντίστοιχες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ, με Α΄ ανάθεση σε αρχιτέκτονες (ΠΕ12.02) και με την προβλεπόμενη ύλη για τις εξετάσεις.

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών – Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Β΄ Τάξη
Να δοθεί Α΄ ανάθεση στα μαθήματα: «Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών», «Διακοσμητική Σύνθεση», «Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων».

Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών
Β΄ Τάξη
Να δοθεί Α΄ ανάθεση στα μαθήματα: «Ιστορία Γραφικών Τεχνών» και «Γραμματογραφία» και Β΄ ανάθεση στο μάθημα «Γραφιστικές Εφαρμογές Ι».

Ειδικότητα: Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση
Β΄ Τάξη
Να δοθεί Β΄ ανάθεση στο μάθημα «Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας
Β΄ Τάξη
Να δοθεί Β΄ ανάθεση στο μάθημα «Σχέδιο Αργυροχρυσοχοΐας».

2. Στα ΓΕΛ (Γενικά Λύκεια)
Α΄ Τάξη – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Να δοθεί με Α΄ ανάθεση το μάθημα «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» το οποίο είναι μάθημα συναφές με την Ιστορία της Τέχνης (την οποία διδάσκουμε με Α΄ ανάθεση στην Γ΄ Λυκείου) και, κυρίως, πρόκειται για γνωστικό αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνεται πολύπλευρα και σε ιδιαίτερη έκταση στο πρόγραμμα σπουδών των αρχιτεκτονικών σχολών.

Να δοθεί ως Β΄ ανάθεση ο κλάδος «Εικαστικά» του μαθήματος «Καλλιτεχνική Παιδεία», γνωστικό αντικείμενο που έχουμε διδαχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στο πλαίσιο των σπουδών μας.

Επίσης, ευκαιρίας δοθείσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη αξιολόγησης και επικαιροποίησης του βιβλίου και της διδακτέας ύλης του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων», το οποίο διδάσκουμε και το οποίο είναι γραμμένο το 1998.

Β΄ Τάξη – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Να επανενταχθούν στο πρόγραμμα μαθήματα επιλογής στη Β΄ τάξη, και μεταξύ αυτών να είναι το «Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο», μαθήματα για τα οποία μια χρονιά δεν επαρκεί για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τα μαθήματα αυτά ζητάμε να υπάρχει η δυνατότητα διπλής επιλογής των μαθητών (δηλαδή να τα διδάσκονται και τα δυο, με ρύθμιση αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για τη Γ΄ Λυκείου) καθώς και δημιουργία ολιγομελών τμημάτων προκειμένου τα παιδιά που ενδιαφέρονται να εξεταστούν πανελλαδικά σε αυτά να μην υποχρεούνται να πάνε σε φροντιστήριο.

Γ΄ Τάξη – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Προκειμένου να αξιοποιηθεί η πρόβλεψη του νόμου 4327/2015 σύμφωνα με την οποία «Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος», να επιτραπεί η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων για τα μαθήματα αυτά, ώστε τα παιδιά που ενδιαφέρονται να μην υποχρεούνται να πάνε σε φροντιστήριο. Το μέτρο αυτό να ισχύσει από την φετινή χρονιά (ανεξάρτητα από το αν θα προστεθούν τα μαθήματα και στη Β΄ τάξη).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις τεχνικές ειδικότητες να αναλαμβάνουν μία επιπλέον ερευνητική εργασία (πέραν των 4 που επιτρέπονται σήμερα) εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και εφόσον έτσι εξυπηρετείται το σχολείο τους.

3. Στα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Να ανατεθούν σε Α΄ ανάθεση τα μαθήματα: «Ιστορία Τέχνης» (σε όλες τις τάξεις), «Γραμμικό Σχέδιο» (Β΄ & Γ΄ Λυκείου – Επιλογής) και «Βιομηχανικό σχέδιο» (Γ΄ λυκείου).

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ

  • Να υπάρξει ρύθμιση ώστε στα Γενικά Λύκεια, στα οποία διδάσκονται τα μαθήματα επιλογής που έχουν ως ανάθεση αρχιτέκτονες (Π12.02), να εγκρίνονται αντίστοιχα οργανικά κενά.
  • Εφαρμογή της εγκυκλίου (Αρ.Πρωτ.77679/E2-15/05/2015), που προβλέπει την ισομερή κατανομή των κενών για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (Α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων.
  • Να υπάρχει συμμετοχή Αρχιτέκτονα εκπαιδευτικού στην αρμόδια επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τις αναθέσεις μαθημάτων.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τόνια Κατερίνη

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γιώργος Πλατσάκης