Εκπαίδευση

Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων – Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Διαπλοκές του χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτεκτονική»

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ, διοργανώνουν Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα “Διαπλοκές του χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτεκτονική”. 

 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, 15-17 Μαίου 2020, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ethos-and-space.web.auth.gr/