Ενημέρωση

Πρόσκληση σύστασης Κοινής Επιτροπής καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών

ΑΠ. 66434 / Αθήνα 9 Μαρτίου 2021

Προς: Συλλόγους Διπλωματούχων Μηχανικών

Κοινοποίηση: Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα: Πρόσκληση σύστασης Κοινής Επιτροπής καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αντιλαμβανόμενο τη σύγχυση που επικρατεί εδώ και αρκετό καιρό στο θέμα των «συμφωνηθεισών αμοιβών» και τον διάλογο που έχει αναπτυχθεί επί αυτού του θέματος μεταξύ των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, με δεδομένη:

Α) Την απαίτηση των μελών του και όλων των μηχανικών της χώρας για αξιοπρεπείς αμοιβές και ξεκάθαρους όρους άσκησης του επαγγέλματος.

Β) Τους όρους άσκησης του επαγγέλματος που σήμερα έχει επιβαρυνθεί με την ευθύνη του ελέγχου της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και τη διαχείριση των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων, εκτός από τις Μελέτες, τις Επιβλέψεις και τις αντίστοιχες Εγκρίσεις και Ελέγχους, σε όλες τις λοιπές υποθέσεις υφιστάμενων ακινήτων και μελλοντικών κατασκευών, δηλαδή:

  1. στη ρύθμιση των αυθαιρέτων,
  2. στη σύνταξη των ΠΕΑ,
  3. στην έκδοση των Οικοδομικών Αδειών και την Επίβλεψη των κατασκευών,
  4. στην τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων.

Θεωρούμε  ότι η αποζημίωση για τις υπηρεσίες των μηχανικών, συνταγματικά συνδεδεμένες με την προάσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος, δεν είναι δυνατό να είναι αντικείμενο «ελεύθερης διαπραγμάτευσης». Δεν είναι τυχαίο το ότι η Πολιτεία πριν 50 χρόνια θέσπισε, για τους ίδιους λόγους, τη διατίμηση των αμοιβών και τον καθορισμό ελάχιστων ορίων.

Στα πλαίσια προάσπισης του Δημοσίου Συμφέροντος και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διατίμησης των αμοιβών (ΠΔ 696/74), απαιτείται ο καθορισμός τους σε σχέση με τις προδιαγραφές των ανωτέρω δραστηριοτήτων και του πλαισίου των ελάχιστων αμοιβών υποχρεωτικής εφαρμογής.

Με το σκεπτικό αυτό,

το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καλεί τους Συλλόγους των Διπλωματούχων Μηχανικών σε κοινή επιτροπή που θα εξετάσει και θα καθορίσει τον τρόπο εφαρμογής της διατίμησης των αμοιβών για την ομαλή, αξιόπιστη και αξιοπρεπή άσκηση των καθηκόντων των μελών τους.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdf
206 KB