Εκπαίδευση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πάτρας

Το Πανεπιστήμιο Πάτρας αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το πανεπιστημιακό έτος 2015 – 2016, με μερική απασχόληση και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη.

Για την οριστική ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610969354.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους (links) :

Προκήρυξη Υπότροφοι Οπτική Επικοινωνία

Προκήρυξη Υπότροφοι Αρχιτεκτονική Τεχνολογία

Προκήρυξη Υπότροφοι Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Προκήρυξη Υπότροφοι Αστικός Σχεδιασμός

Προκήρυξη Υπότροφοι Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής

Προκήρυξη Υπότροφοι Τέχνη & Οπτική Επικοινωνία