Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην «Επιτροπή Προσβασιμότητας και Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού» του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Προς: Μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην «Επιτροπή Προσβασιμότητας και Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού» του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων καλεί τα μέλη του που επιθυμούν να συμμετέχουν στην «Επιτροπή Προσβασιμότητας και Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού» του Συλλόγου, η οποία θα ασχοληθεί με θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και με την προώθηση και εξασφάλιση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες, να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 10555 Αθήνα, 2103215146-7) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr.

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα συμμετοχής ευαισθητοποιημένων στο αντικείμενο συναδέλφων, που αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και την κρισιμότητα που έχει η προσβασιμότητα στην καθημερινότητά μας.

Για τη δυνατότητα ενεργοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών, ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η συμμετοχή στην Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης