Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α), όπως ισχύει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α), όπως ισχύει

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχοντας υπόψη του τον Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α), όπως ισχύει, καλεί τα μέλη του που επιθυμούν να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7, να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (τηλ.: 2103215146, 2103215147) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να γίνει η επιλογή.

Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ν. 4495/17, όπως παρακάτω:

Άρθρο 9

«…α) αρχιτέκτονες που διαθέτουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία ή πληρούν δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

αα) οκταετή εμπειρία,

ββ) διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,

γγ) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο,

δδ) κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42).»

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή στοχευμένου στο αντικείμενο των ΣΑ βιογραφικού σημειώματος με τη σχετική εμπειρία.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στον Σύλλογο (εξόφληση συνδρομών έως και το 2019). Η εξόφληση μπορεί να γίνει: α) στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ή β) στον λογαριασμό του Συλλόγου στην ATTICA BANK 85151878 (IBAN: GR6701600650000000085151878), δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ. Παρακαλούμε όπως στη συνέχεια αποσταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο της τράπεζας στη γραμματεία του συλλόγου, ώστε να πιστωθούν οι συνδρομές σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα τα δικαιολογητικά που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα.

Επίσης επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα κληρωθούν να συμμετάσχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία.

Καλούνται τα Τμήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και οι περιφερειακοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των εκπροσωπήσεων του κλάδου και ισχυρή παρουσία των μελών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdf
585 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
21 KB