Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων

Προς: Μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με έδρα στον Νομό Φθιώτιδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 386/2019, 387/2019 και 389/2019 Αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου, αποφάσισε για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 να συστήσει αντίστοιχα τις παρακάτω Επιτροπές:

α) Επιτροπή Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Λαμιέων,

β) Επιτροπή Κυκλοφοριακού Δήμου Λαμιέων,

γ) Επιτροπή Πολεοδομίας – Χωροταξίας Δήμου Λαμιέων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, καλεί τα μέλη του με έδρα τη Λαμία ή στον Νομό Φθιώτιδας γενικότερα, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις προαναφερόμενες Επιτροπές Δήμου Λαμιέων, να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 10555 Αθήνα, τηλ.: 2103215146, 2103215147) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12.00 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει η επιλογή.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος, το οποίο να ανταποκρίνεται στον σκοπό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στον Σύλλογο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης