Δράσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές για την 15η BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, ανέθεσε στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων τον ρόλο του Εθνικού Επιτρόπου στην 15η Biennale Αρχιτεκτονικής 2016 στη Βενετία, η οποία έχει το γενικό θέμα «Reporting from the front» / «Ανταπόκριση από το μέτωπο».

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 12.01.2016, ενέκρινε την άμεση συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών για τη διαχείριση όλου του εγχειρήματος της Biennale, οι οποίες θα λειτουργούν υπό την έγκριση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (όλες οι αποφάσεις των Επιτροπών θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για έγκριση) και θα συνεργάζονται μεταξύ τους για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας:

 1) Επιστημονική Επιτροπή Biennale.

Η Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα είναι 9μελής με τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:

  1. Τη διατύπωση του εξειδικευμένου πλαισίου της ελληνικής συμμετοχής (κείμενο 400 λέξεων, το οποίο θα συνοδεύεται με ένα σκαρίφημα οργάνωσης του περιπτέρου) μέχρι 29/01/16. Η Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα λάβει υπ’ όψιν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς που θα εκφραστούν στο μεταξύ στα πλαίσια της λειτουργίας των σχετικών διαδικασιών του Συλλόγου.
  2. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, που θα έχει αποφασιστεί, θα γίνει ανοικτό κάλεσμα για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να συγκροτηθεί η εθνική συμμετοχή στην Biennale. Η Επιστημονική Επιτροπή Biennale θα επιλέξει μεταξύ των προτάσεων αυτές που θα αποτελέσουν την εθνική εκπροσώπηση.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Biennale δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με πρότασή τους για την ελληνική εκπροσώπηση στην Biennale.

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Biennale έχουν οι συνάδελφοι που έχουν μία τουλάχιστον διάκριση σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ή Διεθνή Διαγωνισμό υπό την αιγίδα της UIA.

Σε περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον πάνω από 9 συνάδελφοι θα γίνει κλήρωση για τον ορισμό των 9 μελών της επιτροπής στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

2) Οργανωτική Επιτροπή Biennale.

Η Οργανωτική Επιτροπή Biennale θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της έκθεσης. Η συγκρότησή της θα γίνει από μέλη των Μόνιμων Επιτροπών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, με δυνατότητα διεύρυνσης ανά θεματική από μέλη του συλλόγου που θέλουν να ασχοληθούν ενεργά.

3) Επιτροπή Επικοινωνίας Biennale.

Η Επιτροπή Επικοινωνίας Biennale θα είναι υπεύθυνη για την προβολή της έκθεσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4) Διαχειριστική – Οικονομική Επιτροπή Biennale.

Η Διαχειριστική – Οικονομική Επιτροπή Biennale θα είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση. Θα αποτελείται από 3 μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και 2 μέλη από το Προεδρείο ή μέλη της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Καλούμε τους συναδέλφους, μέλη του συλλόγου ταμειακά ενήμερα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία από τις κάτωθι Επιτροπές Biennale που επιθυμούν:

  • Επιστημονική Επιτροπή Biennale,
  • Οργανωτική Επιτροπή Biennale,
  • Επιτροπή Επικοινωνίας Biennale,

καθώς και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έχουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπου απαιτείται.

Για τη δυνατότητα ενεργοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών, ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η συμμετοχή στις Επιτροπές μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 στις 15:00 και επισημαίνεται η δυνατότητα επιλογής μόνο μίας Επιτροπής.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, στο e-mail: [email protected] ή [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία (2103215146-7) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr.

Επίσης, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 12.01.2016, αποφάσισε ως παράλληλη εκδήλωση, την προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το θέμα της Biennale, ο οποίος θα ακολουθήσει μετά την οριστικοποίηση του θέματος – πλαισίου της ελληνικής συμμετοχής στην Biennale. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα γίνει με πινακίδα Α0, ανώνυμα. Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία και 8 Έπαινοι χωρίς χρηματικό έπαθλο. Όλες οι συμμετοχές θα παρουσιαστούν στην Έκθεση. Θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, πλην των μελών του ΔΣ και των μελών της Επιτροπής Κρίσης, που θα εκλεγούν με κλήρωση από επικαιροποιημένο κατάλογο Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και θα ανακοινωθούν πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ