Ενημέρωση

Προκήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων και έλλειψη αυτού ΤΕ  Μηχανικών του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ-Β ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)» της πράξης «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ» για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου (31-12-2022), εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Συνημμένα θα βρείτε  την προκήρυξη.