Εκπαίδευση

Προκήρυξη θέσεων διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017 του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό προκειμένου να καλύψει ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων του Ακαδημαϊκού Έτος 2016-17 στα γνωστικά αντικείμενα

  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
  • Αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
  • Αειφορικός Σχεδιασμός
  • Οικοδομική Τεχνολογία
  • Δομική Μηχανική
  • Αρχιτεκτονική και Οπτική Επικοινωνία
  • Τέχνη και Οπτική Επικοινωνία
  • Ιστορία Αρχιτεκτονικής
  • Ιστορία Τέχνης

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Τμήματος http://www.arch.upatras.gr/

Η προθεσμία υποβολής  αιτήσεων και αποδεικτικών είναι δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της αναλυτικής προκήρυξης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (που έγινε 23/5/2016 , δηλαδή 1 Ιουνίου 2016).

Πληροφορίες: κ. Διονύσης Πιττουράς, τηλέφωνο 2610 969-354, e-mail: [email protected]

 

Συνημμένα : Το πλήρες κείμενο προκήρυξης