Εκπαίδευση

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με τίτλο α) «Διαδραστικός Αλγοριθμικός Σχεδιασμός» και β) «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει δύο νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ενδιαφέρουν ως επί το πλείστον αρχιτέκτονες μηχανικούς στα θεματικά πεδία του “Διαδραστικού Αλγοριθμικού Σχεδιασμού” και της “Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής”.

Η υποβολή αιτήσεων φοίτησης πραγματοποιείται έως 24/08/2022.

Συνημμένα θα βρείτε τις αναλυτικές ανακοινώσεις των Προγραμμάτων Σπουδών.