Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων” από το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, με τίτλο:

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εισάγει τους φοιτητές ισόποσα σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου μέσα σε μια διεθνή προοπτική, όπου το θεωρητικό μεθοδολογικό υπόβαθρο συμπορεύεται με τεχνολογικές αναζητήσεις, σε απόλυτη συμβατότητα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κτηρίων και συνόλων.

Οι σπουδές, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα προγράμματα σπουδών του Δικτύου Μεταπτυχιακών Σπουδών UNITWIN_UNESCO “Culture, Tourism, Development” στο οποίο ανήκει, είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό και επαγγελματικό, βασισμένο στην διεπιστημονικότητα και παρέχουν στους αποφοίτους του ένα εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία αφορούν κυρίως την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:

Α. παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω online διαλέξεων

Β. συμμετοχή σε εντατικά διήμερα ή τριήμερα εργαστήρια με φυσική παρουσία στα Χανιά, των οποίων οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και φοιτητές/τριες από άλλες πόλεις. Επίσης το Πρόγραμμα στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαιδευτική επίσκεψη σε μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Για κάθε διδακτικό εξάμηνο καταβάλλεται τέλος εγγραφής 500 ευρώ (συνολικά δίδακτρα 2000 ευρώ) ενώ προβλέπεται απαλλαγή τελών φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4957/2022.

Αριθμός εισακτέων : 20

Λήξη προθεσμίας υποψηφιοτήτων: 20 Ιουλίου 2023

Η ημερομηνία της συνέντευξης μέσω zoom θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας των υποψηφιοτήτων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 4 Αυγούστου 2023

 Έναρξη μαθημάτων: 2 Οκτωβρίου 2023

 

Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes