Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, 4ος κύκλος σπουδών 2021-2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει τον 4ο κύκλο σπουδών 2021-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdf
169 KB
ΑΙΤΗΣΗ

pdf
71 KB