Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο

«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

ακαδ. έτος 2022-2023

Για 19η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή (40) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ø  Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.

Ø  Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον τόπο διαμονής

Ø  Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Ø  έως 50% από απόσταση διδασκαλία πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ø  έως 50% δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ., στη Ρόδο

  • Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.

Ø  Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

v Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

Δείτε το βίντεο εδώ και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

Υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας https://nautilus.aegean.gr/index.php  έως και τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 ώρα 23:59.

Πληροφορίες:

Email: [email protected]

Τηλ: 2241099421

Ιστοσελίδα: http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem