Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity In Design / Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, για τα Ακαδημαϊκά έτη 2023 – 2025

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την εισαγωγή 35 Μεταπτυχιακών Φοιτητών

στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο: «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» για τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών 2023- 2025 (επανίδρυση σύμφωνα με τον Ν.4485 /2017 ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 5445/05-12-2018).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΑΠΘ από τη Δευτέρα 15 Μαΐου και έπειτα. Θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι συνεντεύξεων, εντός του Ιούλιου 2023 και του Σεπτεμβρίου 2023 (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις).

 

Συνημμένα θα βρείτε την Προκήρυξη με περισσότερες λεπτομέρειες.

 

>>The Postgraduate program in English

 “Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design”

School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
invites candidate students to apply for the new cycle of studies 2023-2025

>> The advanced design post-graduate program offers an expansive approach to contemporary design processes through an interdisciplinary approach that engages both design as a process at large and the tools that form those processes. During the three semesters of the program, students will develop advanced design strategies, they will apply them towards specific design problems and they will acquire a proficiency in a large array of tools – including but not limited to digital tools of design, representation and fabrication.

Key dates for the application and admission process:
May 15th 2023: submission opening
July 2023: 1st group of interviews
September 2023: 2nd group of interviews for limited positions (if available)

Information :

E [email protected]

T +030 2310 995510

W http://advanceddesign.arch.auth.gr/