Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη». Συμμετοχή ως 26 Ιουνίου 2015

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “*Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη*” για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η πρώτη περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, ενώ η δεύτερη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Λάρισα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://urban-redevelopment.prd.uth.gr

ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, email: [email protected] και κα Μ. Νίκου, τηλ.

24210-74457, e-mail: [email protected]).

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την προκήρυξη.

Προκήρυξη