Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης “Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις»

 Χρόνος υλοποίησης: 30 Μαΐου-7 Ιουνίου

 

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις».

Στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση γνώσεων σε θέματα υλοποίησης και εφαρμογής των κατασκευών. Νέα δομικά συστήματα με σύνθετες προδιαγραφές υλοποίησης, βιωσιμότητας και κατασκευής δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού και κατασκευής. Στο διεθνή χώρο οι συνθήκες υλοποίησης διακεκριμένων εφαρμογών προσομοιάζουν περισσότερο με τεχνικές ναυπηγείου ή εργοστασίων. Είναι πιθανόν η παρούσα οικονομική κρίση να δώσει το έναυσμα για έναν ταχύ εκσυγχρονισμό που θα απαιτεί από τον αρχιτέκτονα γνώσεις εφαρμογής και συντονισμού σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Τα αντικείμενα που θα διδαχθούν περιλαμβάνουν ανάλυση παραδειγμάτων αξιόλογων υλοποιήσεων σε όλες τις κλίμακες και ομαδικό εργαστήριο με αντικείμενο μία πειραματική, φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς,

β) μηχανικούς, στελέχη εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα βιώσιμων υλοποιήσεων, σύνθετων μελετών και εφαρμογών,

γ) ανέργους μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά και τυπικά (λαμβάνοντας πιστοποιητικό) στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

 

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 28/03 έως 15/05/2016  και μόνο ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/viable_arch ή μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος κα Αφροδίτη Μπουσουλέγκα (afrobous@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-994364 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.