Ενημέρωση

Προκήρυξη Θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προαναγγελία Προκήρυξης Θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων

To Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  2. ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
  3. ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
  5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ / ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
  6. ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (αρχιτέκτονες και εικαστικοί καλλιτέχνες)
  7. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (εικαστικοί καλλιτέχνες)
  8. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  9. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  10. ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Επιθυμητά προσόντα, που συνεκτιμώνται κατά την επιλογή, είναι:
1. Δίπλωμα ανώτατης σχολής
2. Μεταπτυχιακές σπουδές
3. Επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα με διακρίσεις σε ταυτόσημο ή σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν
1. Αίτηση (λινκ)
2. Βιογραφικό σημείωμα (έντυπο, που θα περιλαμβάνει αναφορά στις σπουδές, την επιστημονική, καλλιτεχνική, ερευνητική, διδακτική, επαγγελματική και λοιπή δραστηριότητα του υποψηφίου)
3. Υπόμνημα εργασιών (έντυπο, που θα περιλαμβάνει αναφορά στο ερευνητικό έργο, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, κλπ. εργασίες του υποψηφίου)
4. Λεύκωμα (portfolio) αρχιτεκτονικού, εικαστικού ή άλλου σχεδιαστικού έργου (έντυπο)
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μη θεωρημένα)
6. Τα παραπάνω σε ψηφιακή μορφή (DVD)

Για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων(υπολογίζεται γύρω στις 25 Μάϊου 2017), τον αριθμό των θέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο και το έντυπο αίτησης,  παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του τμήματος
http://www.arch.upatras.gr/    σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφού δημοσιευθούν οι θέσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι αναθέσεις θα πραγματοποιηθούν εφ’ όσον εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μετά την προκήρυξη των θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2610 997753.

 

Από την Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών