Εκπαίδευση

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει ενταχθεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», το οποίο προβλέπει την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε διάφορους σχετικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς απασχόλησης.

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ, καθηγητή κ. Νικολάου Λιανού, με λεπτομέρειες για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων αρχιτεκτονικών γραφείων στο σύστημα ως Φορείς Υποδοχής.