Ενημέρωση

Πρακτικά Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων ενός σταδίου με απονομή βραβείων της μελέτης : “Σταθμός Επιβατών Λιμένα Σούδας – Ενδιάμεση φάση”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Σ.Υ.

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

«ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ»

 

Συνημμένα θα βρείτε τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού όπου αναφέρονται αναλυτικά οι συνεδριάσεις της. (μέρος Α’ και μέρος Β’)