Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» του Δήμου Αλμωπίας

Συνημμένη θα βρείτε την περίληψη προκήρυξης με Α.Π.: 12657/19-07-2023,  που αφορούν στον Δημόσιο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων,  με ανοικτή διαδικασία για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» του Δήμου Αλμωπίας (ΑΔΑ: ΡΨΙΡΩΨΩ-ΧΣ8), καθώς και τη διαβιβαστική επιστολή.