Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.»

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.».

Διοργανώτρια αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Π.Ι.Δ.).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 14.4.2021 και ώρα 14:00.