Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)».

Ως ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού και υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η Τρίτη 18.08.2020 και ώρα 14:00.