Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, ενός σταδίου, του Δήμου Καβάλας, με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας»

Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας».

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Προκήρυξης του Διαγωνισμού.