Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με απονομή Βραβείων για σκιάδα και στέγαστρα και αισθητική αναβάθμιση όψεων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

Περίληψη Προκήρυξης

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με απονομή Βραβείων για σκιάδα και στέγαστρα και αισθητική αναβάθμιση όψεων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

 


ΕΝΕΤΙΚΟ_ΛΙΜΑΝΙ_ΧΑΝΙΩΝ

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την αναβάθμιση στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

pdf
222 KB