Ενημέρωση

Ορθή επανάληψη : Περίληψη προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα “Μελέτη Ανάπλασης της χερσαίας και παράκτιας ζώνης και αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων στο παραλιακό μέτωπο Νεάπολης”

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Περίληψη Προκήρυξης Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα «Μελέτη ανάπλασης της χερσαίας και παράκτιας ζώνης και αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων στο παραλιακό μέτωπο Νεάπολης»

Η ορθή επανάληψη αφορά στην αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, η οποία ορίζεται στις 16 Δεκεμβρίου 2014.

 

 

Συνημμένα η αναλυτική περίληψη του διαγωνισμού.


Περίληψη

Νέα καταληκτική ημερομηνία

pdf
1 MB