Ενημέρωση

Περίληψη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην Περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου»

Ο Δήμος Πόρου έχει προκηρύξει τη διενέργεια ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην Περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου».

Έναρξη: 14 Μαρτίου 2019

Λήξη: 15 Μαΐου 2019

Συνημμένα θα βρείτε την περίληψη της προκήρυξης καθώς και το διαβιβαστικό του Δήμου.