Ενημέρωση

ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ : Ο Αρχιτέκτων, ο Πολεοδόμος, ο Ακαδημαϊκός Δάσκαλος

ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ, Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ο αρχιτέκτων Παύλος Λουκάκης είναι μια εξέχουσα μορφή της πολεοδομίας και της χωροταξίας, αλλά και της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, με διαρκή παρουσία σχεδόν έξι δεκαετιών που καλύπτουν τη μεταπολεμική και μεταπολιτευτική περίοδο της Ελλάδας, μέχρι τις μέρες μας.

Στο κείμενο που επισυνάπτεται παρουσιάζεται το έργο και οι δραστηριότητες του Π. Λουκάκη με έμφαση στο πλούσιο μελετητικό και ερευνητικό του έργο και είναι αποτέλεσμα πολύωρων συνεντεύξεων.