Ενημέρωση

Παρέμβαση ΣΑΘ στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων “Softex”, Παρασκευή 15/7/2016

Ο ΣΑΘ σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες που  φιλοξενούνται στην πόλη μας, συγκρότησε ομάδα που επισκέφθηκε  τα κέντρα φιλοξενίας όπου και διαπίστωσε την επιτακτική ανάγκη για σκίαση.
Η ομάδα αφού μελέτησε τα δεδομένα πρότεινε και προχωρήσαμε ως σύλλογος στην προμήθεια υλικών – εξοπλισμού εφελκυόμενων σκιάστρων (τέντες σκοινιά κλπ) προκειμένου να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, κατ’ αρχήν στο κέντρο φιλοξενίας της Μενεμένης (πρώην SOFTEX).

Η τοποθέτηση των τεντών θα γίνει την Παρασκευή 15/07/2016 από το πρωί στις 8:00 από ομάδα εθελοντών του ΣΑΘ.