Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της θητείας των υφιστάμενων μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) έως και 31 Δεκεμβρίου 2024

Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ/Τεύχος Α/63/01052024, όπου δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ 5106 βάσει του οποίου παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) από τη λήξη τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024 (Άρθρο 99).