Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με απονομή βραβείων, με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.»

Συνημμένα θα βρείτε την υπ. αριθ. 1084/23-3-2021 Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην
εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.» κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως την 14/05/2021.


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
98 KB