Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ (2023 – 2025)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» 2023-2025

Για την πλήρωση των τελευταίων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. Π.Α.Α.Σ.» μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βρείτε εδώ τον οδηγό σπουδών, την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότηταςhttps://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/environmental-architectural-design/

———————————————————
ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Τηλ.: 2310 995825
Ιστοσελίδα: http://envi.arch.auth.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/envi.arch.auth/
———————————————————