Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας λήξης ημερομηνίας υποβολής μελετών Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ» της Κοινότητας Παπάγου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού δίνεται παράταση έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 υποβολής των μελετών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με τίτλο : «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ» της Κοινότητας Παπάγου.

 

Συνημμένα θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα.