Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανακαίνιση Επανάχρηση “ΧΑΤΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων ΠΕ Πιερίας ανακοίνωσε την ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανακαίνιση – Επανάχρηση «Χατζογλείου Σχολείου» ιδιοκτησίας ΠΕ Πιερίας, μέχρι την 31η Αυγούστου 2016. 

 

Αναλυτική Ανακοίνωση επισυνάπτεται.