Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής έως 01.06.2015

Προς:

  • Μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
  • Τμήματα & Συλλόγους Αρχιτεκτόνων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή

στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

 

Παράταση έως 01/06/2015

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχοντας υπόψη τους Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011) & Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/08.08.2013) καλεί:

α) τα μέλη του, που επιθυμούν να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (άρθρα 20,21,22,23 και 24), να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,

β) τα Περιφερειακά Τμήματα και Συλλόγους να ενημερώσουν τα μέλη τους που επιθυμούν να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (άρθρα 20,21,22,23 και 24), ώστε να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στα γραφεία του οικείου Τμήματος ή Συλλόγου.

 Οι περιφερειακοί κατάλογοι καθώς και τα μεμονωμένα δελτία συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 10555 Αθήνα) με φαξ στο τηλ.: 2103215147 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2015 προκειμένου να καταρτιστεί γενικός κατάλογος τον οποίο θα αποστείλει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη δημιουργία μητρώου.

Στους Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249A/11), Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/08.08.2013), άρθρο 23 και 49 αντίστοιχα, τα προσόντα των εγγραφομένων στο μητρώο περιγράφονται όπως παρακάτω:

 «…Στα μητρώα που δημιουργούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγγράφονται όσοι αρχιτέκτονες πληρούν δύο από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 α. Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία.

β. Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

γ. Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων.

δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές.

ε. Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42).»

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, το οποίο να ανταποκρίνεται στο σκοπό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στο Σύλλογο.

 Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα κληρωθούν για να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα.

Καλούνται τα Τμήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και οι περιφερειακοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των εκπροσωπήσεων του κλάδου και ισχυρή παρουσία των μελών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα, υπό σύσταση, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.