Ενημέρωση

Παράταση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΛΟΥΜΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, ως διοργανώτρια αρχή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο « Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα », ανακοινώνει την παράταση της λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως την Πέμπτη 12 Ιουλίου, ώρα 14:00.

 

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική ανακοίνωση.