Ενημέρωση

Παράταση κατάθεσης συμμετοχών του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά, κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιουλίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής στον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”, κατά 3 μήνες δηλαδή έως την 12/11/2021.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό απόσπασμα πρακτικών της επιτροπής.