Ενημέρωση

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας κατάθεσης φακέλων συμμετοχής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ»

Συνημμένα θα βρείτε την με αριθ. 70 / 08.03.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, καθώς και το απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης φακέλων συμμετοχής στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο : «Ανάπλαση Ταυτότητας Νέου Ψυχικού» μέχρι και τις 20 Μαϊου 2022.