Ενημέρωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διευκρινίσεις και επαναδιατυπώσεις «Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας»

Σας ενημερώνουμε ότι από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατατέθηκε στην Γραμματεία η παρακάτω ανακοίνωση :

Μετά από σχετικά ερωτήματα, οι διοργανωτές του διαγωνισμού “Φαρμακείο 2030” κάνουν τις ακόλουθες διευκρινήσεις και επαναδιατυπώσεις στα άρθρα 4.1, 4.2 της Προκήρυξης:

4.1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες των Σχολών ή Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής των Ελληνικών και Κυπριακών Α.Ε.Ι. καθώς και οι φοιτητές/τριες αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων που σπουδάζουν σε Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού και μιλούν την ελληνική γλώσσα (επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού).

4.2. Ως φοιτητές/τριες εννοούνται όσοι/ες δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στον διαγωνισμό, και θα αναφέρονται στο παρόν ως Συμμετέχοντες.

Αναλυτικές πληροφορίες στο www.pharmacy2030.upatras.gr 

Ερωτήσεις και επικοινωνία στο [email protected]