Ενημέρωση

ΟΣΕΤΕΕ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθ. 40 του ν.3896/2011»

Η ΟΣΕΤΕΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, συνεχίζει την αποστολή πληροφοριακών κειμένων της θεματικής ενότητας «Εργασιακές Σχέσεις». 

Επισυνάπτεται το αρχείο που αφορά στη μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3896/2011.