Ενημέρωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με θέμα «Ανάπλαση πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου»

Συνημμένα θα βρείτε την υπ’ αριθμό 101/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε ορθή επανάληψη, που αφορά την έγκριση των πρακτικών και την ανάδειξη των βραβευθέντων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την διαμόρφωση της Πλατείας Χριστού του Δήμου Πόρου.

Στην παρούσα ορθή επανάληψη εκτός από τα πρακτικά, έχει προστεθεί και η πλήρης τελική έκθεση για την ανάδειξη των νικητών.