Διεθνείς Συνεργασίες

Οδηγός για το ΒΙΜ με τίτλο “Introduction to BIM” από την Ομάδα Εργασίας ΒΙΜ της ACE

H ACE-CAE (Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) εξέδωσε οδηγό για το ΒΙΜ (Building Information  Modeling), με τίτλο «Introduction to BIM». Ο οδηγός έχει συνταχθεί από τον Peter Hyttel-Sørensen, πρόεδρο του ACE BIM Work Group, με την υποστήριξη του ACE BIM work Group.

Σκοπός του οδηγού είναι να δοθούν στους Αρχιτέκτονες κατευθύνσεις στα θέματα που προκύπτουν από την ταχύτατη πρόοδο της ψηφιοποίησης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Τον οδηγό αυτό οι Ευρωπαίοι Αρχιτέκτονες μπορούν να τον «κατεβάσουν» από το link:

https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/_15_EU_Project/Creative_Europe/BIM_Guide/ACE_BIM_GUIDE_2019_A4_EN_WEB.pdf?fbclid=IwAR24j7xtLG6eq8a9K2Iv7KuHFHEmD1fF0N6VXvMt7ZOBS5BT2_ovcnNXGvU