Ενημέρωση

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ υιοθετεί το ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, σχετικά με την κατάργηση των μαθημάτων του Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου από το Γενικό Λύκειο

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων υιοθετεί το παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, σχετικά με την κατάργηση των μαθημάτων του Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου από το Γενικό Λύκειο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι αρχιτέκτονες εκπαιδευτικοί Β’θμιας –εξεταστές και βαθμολογητές του Γραμμικού Σχεδίου- αντιτασσόμαστε στην κατάργηση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου από το Γενικό Λύκειο, την ίδια μάλιστα περίοδο που καλούμαστε να εξετάσουμε και να βαθμολογήσουμε τα μαθήματα αυτά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής παιδείας στο Δημόσιο Σχολείο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Με τα νέα ωρολόγια προγράμματα, τα διδακτικά αντικείμενα των Αρχιτεκτόνων και του συνόλου της ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ81 (Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων κλπ.) καταργούνται εξ ολοκλήρου από το Γενικό Λύκειο. Εκτός από το Σχέδιο, καταργείται το μάθημα επιλογής Διαχείριση Φυσικών Πόρων, ένα μάθημα που συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και οι Ερευνητικές Εργασίες, που ενισχύουν την ομαδικότητα, την ερευνητική διαδικασία και μέσω αυτών έχουν εκπονηθεί εξαιρετικές ομαδικές διαθεματικές εργασίες σε όλα τα σχολεία της χώρας και σε μια ευρεία θεματική κλίμακα.

Ζητάμε την επαναφορά των διδακτικών αντικειμένων μας σε όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αγωνιζόμαστε μαζί με όλους τους κλάδους των εκπαιδευτικών που θίγονται από τα νέα ωρολόγια προγράμματα (Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομίας, Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής, Γεωπόνων κλπ.) για την ανάκλησή τους.

Καλούμε την ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αποφάσεις συνέχισης των κινητοποιήσεων με όλα τα μέσα (όπως κήρυξη αποχής από τη βαθμολόγηση των ειδικών μαθημάτων).

Οι αρχιτέκτονες εκπαιδευτικοί Β’θμιας –βαθμολογητές του Γραμμικού Σχεδίου