Εκπαίδευση

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ – Έναρξη λειτουργίας 1.10.2015

Εγκρίθηκε η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό».

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με δεξιότητες και γνώσεις σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και στο σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων, καθώς και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Συνημμένα θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες.