Ο Σύλλογος

Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων – Καταγγελία

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συνάδελφοι,

Στην Αντιπροσωπεία της 3ης Δεκεμβρίου 2016 αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίασή της να έχει θέματα: Απολογισμό πεπραγμένων του ΔΣ,  Οικονομικό  Απολογισμό και Τροποποίηση Καταστατικού. Η πρόσκληση που μας στάλθηκε, αντί για απολογισμούς, αναφέρει κάποιες σχετικές «ενημερώσεις» και αντί τροποποίηση καταστατικού, τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας!

Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 απευθύναμε προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ανοιχτή επιστολή (αναρτημένη στο site του Συλλόγου: www.sadas-pea.gr) ζητώντας, μεταξύ άλλων, να διορθώσει την Ημερήσια Διάταξη  της συνεδρίασης, που έχει συγκληθεί για τις 18 Μαρτίου 2017 με βάση τις αποφάσεις της προηγούμενης  Αντιπροσωπείας.  Αντί για διόρθωση, το Προεδρείο επιμένει να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας, του κυρίαρχου οργάνου του Συλλόγου, που ούτε το ίδιο ούτε το ΔΣ έχουν δικαίωμα να τις αγνοούν ή να τις τροποποιούν.

  1. Το Προεδρείο κάνει πλάτες στην πρόεδρο και την πλειοψηφία του ΔΣ, που αποφεύγουν πεισματικά να κάνουν απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό αν και έχουν περάσει πια πάνω από 2 χρόνια της θητείας τους. Το ΔΣ δείχνει να φοβάται να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του και να αξιοποιήσει ακόμα και μια ενδεχόμενη απόρριψη ή ισχυρή αμφισβήτηση κατά την ψήφιση τους από την Αντιπροσωπεία, η οποία αξιολογούμενη θα μπορούσε να το βοηθήσει σε τροποποίηση των στόχων του. Επιπλέον αποτελεί καθαρό καιροσκοπισμό και αναξιοπρέπεια, το γεγονός ότι, αυτοί που αρνούνται σήμερα τους ενδιάμεσους απολογισμούς, και κυρίως η Συσπείρωση που έχει την προεδρία του ΔΣ, όχι μόνο δέχτηκαν να εισαχθούν τα θέματα αυτά στη μέση της θητείας του προηγούμενου ΔΣ (στο οποίο την προεδρία είχε βεβαίως άλλη παράταξη) αλλά και καταψήφισαν τότε τον απολογισμό πεπραγμένων!
  2. Το Προεδρείο, αντί να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού, όπως είχε αποφασίσει η προηγούμενη Αντιπροσωπεία, φέρνει ένα θέμα τροποποίησης του κανονισμού της Αντιπροσωπείας. Με την τροποποίηση του κανονισμού της Αντιπροσωπείας και συγκεκριμένα με την αντικαταστατική αλλοίωση της εκπροσώπησης  της περιφέρειας, όπως προβλέπεται στη σχετική πρόταση που έχει υποβληθεί από την πλειοψηφία του ΔΣ, επιδιώκεται η αλλοίωση των καταστατικών προϋποθέσεων ύπαρξης απαρτίας, όπως ομολογεί στο τελευταίο έγγραφό του το ίδιο το Προεδρείο, που μας λέει ότι το θέμα “…εμπεριέχει την προϋπόθεση της τροποποίησης του κανονισμού της Α, ώστε να είναι εφικτή η απαιτούμενη απαρτία της Καταστατικής.”! Με δυο λόγια, μέσω της τροποποίησης του κανονισμού, δηλαδή της παροχής δυνατότητας προσωρινής αναπλήρωσης αντιπροσώπων της περιφέρειας ακόμα και από αντιπροσώπους της  Αθήνας (αλλοίωση της γεωγραφικής εκπροσώπησης), επιδιώκεται η έμμεση τροποποίηση του καταστατικού χωρίς την απαιτούμενη ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/4, αλλά με απλή πλειοψηφία!  Αυτό που δυσκολεύει τις παρατάξεις που μεθοδεύουν την εκτροπή, δεν είναι η απαρτία του 50%, η οποία δεν είναι και τόσο σπάνια ακόμα για συνηθισμένες συνεδριάσεις, αλλά η πλειοψηφία των 3/4, την οποία επιδιώκουν να παρακάμψουν, αφού οι πραγματικοί και όχι οι παραταξιακοί συσχετισμοί δυνάμεων στην Αθήνα και την Περιφέρεια δεν είναι φυσικά οι ίδιοι.

Ενώ ο Σύλλογος μαζί με την αρχιτεκτονική αργοπεθαίνει, ολιγάριθμες ομάδες αξιοποιούν την αδυναμία του, απομακρύνουν ή και αποκλείουν από αυτόν τους υπόλοιπους συναδέλφους και τον χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος. Ποιός πιστεύει πραγματικά ότι σήμερα το πρόβλημα του Συλλόγου είναι ο κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, το μόνο θέμα της συνεδρίασης της 18ης Μαρτίου 2017 το οποίο προβλέπεται να κριθεί με ψηφοφορία;

Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων απορρίπτει αυτές τις μεθοδεύσεις και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τις αποτρέψει. Δεν θα μείνει μόνο στην καταγγελία, θα πάρει πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας και τη δεοντολογίας στον Σύλλογο.

 

Αθήνα 16 Μαρτίου 2017

Η γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων