Ενημέρωση

MOB architects: Boundaries

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 14ης Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, οι ΜΟΒ αρχιτέκτονες θα συμμετάσχουν στην ομαδική έκθεση αρχιτεκτονικής με θέμα: «TIME, SPACE, EXISTENCE” που θα πραγματοποιηθεί στο Palazzo Bembo. Σε αυτή την έκθεση θα παρουσιαστεί η εγκατάσταση με τίτλο «Boundaries” (Όρια) που πραγματεύεται έννοιες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των ορίων των χώρων κατοίκησης:
«Τα όρια καθορίζουν χώρους ή περιοχές, διαχωρίζουν ή διαβαθμίζουν το ιδιωτικό από το δημόσιο, την αρχή και το τέλος μίας λειτουργίας. Σε γενικές όμως γραμμές περικλείουν το ασφαλές, το προσωπικό, το προβλέψιμο. Μπορεί επίσης να προτείνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπει κανείς τα πράγματα, όπως ένα καδράρισμα της θέας, μία φυγή. Μπορεί να θέτουν φραγμούς και να αποκλείουν την είσοδο, ή να αφήνουν διόδους επικοινωνίας. Τα όρια στην αρχιτεκτονική μπορεί να είναι φυσικά, όπως εκείνα που προκύπτουν από γειτνιάσεις με στοιχεία του τοπίου, ή μπορεί να είναι κατασκευές περισσότερο ή λιγότερο συμπαγείς, διαφανείς ή αδιαφανείς. Ακόμα πιο αφαιρετικά, τα όρια μπορεί να είναι σημάνσεις, ενδείξεις, ίχνη στο χώρο και στο χρόνο, εννοούμενα ή υπονοούμενα …”

Διάρκεια έκθεσης: 7 Ιουνίου έως 23 Νοεμβρίου 2014.
Εγκαίνια έκθεσης: 6 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:00.
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 10:00 – 18:00, Τρίτη Κλειστά
Palazzo Bembo, Riva del Carbon #4793, Venezia
Δεύτερος Όροφος, Αίθουσα 15Α

www.mobarchitects.gr
www.palazzobembo.org/index.php?page=28&lang=en