Ενημέρωση

Μέτρα στήριξης των πληττόμενων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Προς:

κ. Γιάννη Βρούτση Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Χρήστο Σταϊκούρα Υπουργό Οικονομικών

κ. Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής

Κοινοποίηση:

κ. Γεώργιο Στασινό Πρόεδρο του ΤΕΕ

κ. Κωνσταντίνο Μακέδο Πρόεδρο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Μέτρα στήριξης των πληττόμενων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία αναγνώρισε τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η υγειονομική κρίση στους Μηχανικούς και τους Αρχιτέκτονες και προχώρησε νομοθετικά στην ένταξη των ΚΑΔ που μας αφορούν στις πληττόμενες κοινωνικές ομάδες.

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και της δυσμενούς πρόβλεψης για μία παρατεταμένη αρνητική πορεία με τεράστιες ανατροπές σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλους τους τομείς: κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, η ανάγκη στήριξης των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους είναι επιτακτική, αν θέλουμε να ελπίζουμε σε ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον. H άμεση λήψη από μέρους της πολιτείας των επιβεβλημένων έκτακτων μέτρων προληπτικής αντιμετώπισης του covid-19 θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την καταβολή του επιδόματος των 800€ τώρα όχι για το μήνα Μάιο στους ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους. Η χορήγηση του είναι δυνατή με την συνάρτηση των βάσεων δεδομένων e-efka από την κατηγορία μη μισθωτών –αυτοαπασχολούμενων και taxisnet για τους αντίστοιχους κωδικούς και τον τραπεζικό λογαριασμό μας. Έτσι μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα το λάβουν μόνο οι δικαιούχοι Η στήριξη αυτή θα έπρεπε ήδη να έχει δοθεί κι όχι να αναμένεται. Οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία σκληρά εργαζομένων που είναι ταυτόχρονα εργοδότες της ατομικής τους επιχείρησης, με όλες τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Δεν απολαμβάνουν όμως, ούτε ως εργαζόμενοι ούτε ως εργοδότες, την φροντίδα της πολιτείας όπως οι υπόλοιποι πληττόμενοι εργαζόμενοι με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της προκείμενης παγκόσμιας υγειονομικής/οικονομικής κρίσης. Η χορήγηση της επιταγής κατάρτισης των 600€ θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι οικονομική στήριξη.
 • Να δοθεί βοήθημα ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό που πληρώνουν συστηματικά οι μηχανικοί ανέκαθεν. Το ποσό που καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό υπέρ του ΟΑΕΔ μέχρι σήμερα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των πληττόμενων συναδέλφων. Απαιτείται έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να λαμβάνει υπόψη της την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι και ο καθορισμός των κριτηρίων για την δυνατότητα παροχής να ανταποκρίνεται σε αυτά.
 • Η υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΑΠ για αυτούς τους μήνες της δυσλειτουργίας των μετακινήσεων κα υπολειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου να μη διακανονιστούν, αλλά να καταργηθούν. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια των προληπτικών μέτρων, οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό καθεστώς και στην οικονομική κατάσταση των συναδέλφων θα είναι τέτοιες που θα επιφέρουν μεγάλη περίοδο αδράνειας.
 • Η τυχόν έκπτωση για τις εμπρόθεσμες καταβολές ασφαλιστικών οφειλών, όσων συναδέλφων έχουν τη δυνατότητα να την επιλέξουν, να μην αφαιρείται από το ασφαλιστικό εισόδημα, καθόσον αποτελεί έμπρακτη στήριξη της δημόσιας προσπάθειας.
 • Να καταργηθεί η καταβολή τέλους επιτηδεύματος.
 • Να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου για το τρέχον έτος.
 • Να χορηγείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα (μέχρι κάποιο ποσό οφειλών) για την είσπραξη οφειλόμενων από το δημόσιο και για ενδεχόμενη δανειοδότηση.
 • Με νομοθετική ρύθμιση να διευκολύνεται η ανάκαμψη των συναδέλφων ελευθέρων επαγγελματιών με τα σχετικά τραπεζικά προϊόντα για την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των γραφείων των μηχανικών.
 • Το Πράσινο Ταμείο, ορίζοντας νέους κανόνες με βάση την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο και με αγωνία για το περιβάλλον, να στηρίξει τον πληττόμενο κλάδο μας ώστε οι Αρχιτέκτονες να μπορέσουν να συμβάλλουν επανασχεδιάζοντας ανθρώπινες, ανθεκτικές και βιώσιμες πόλεις.
 • Να παραταθούν όλες οι ημερομηνίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής έργου ή υπηρεσίας μηχανικού, όσον αφορά στο ανεκτέλεστο τμήμα του συμφωνηθέντος αντικειμένου, κατά χρόνο δύο μηνών επιπλέον της ισχύος των μέτρων.
 • Να ανασταλούν όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες της υποχρέωσης έργου των ελεγκτών δόμησης. Επίσης, όσο διαρκεί η παρούσα κατάσταση, οι ελεγκτές δόμησης να αποκτήσουν δικαίωμα άρνησης διεξαγωγής ελέγχου, χωρίς επιβολή ποινής.
 • Να παραταθούν όλες οι καταληκτικές προθεσμίες που αφορούν στις υποβολές δηλώσεων στο νόμο των αυθαιρέτων, στις ενεργές μελέτες Κτηματολογίου και στη διαδικασία διόρθωσης τετραγωνικών τουλάχιστον μέχρι τις 31/12ου/2020.
 • Να προετοιμαστεί θεσμικά η επόμενη μέρα θεραπεύοντας με εγκυκλίους όλες τις παρερμηνείες και ασάφειες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις δανειοδοτήσεις των κατασκευών για να υπάρχει κοινή βάση αντιμετώπισης των θεμάτων σε όλες τις ΥΔΟΜ (πχ: στην κατηγοριοποίηση των οικοδομικών αδειών, στις απαιτούμενες εγκρίσεις κλπ) ώστε η όποια υφιστάμενη ή μελλοντική δραστηριότητα να διεκπεραιώνεται απρόσκοπτα και με πλήρη διαφάνεια.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


AITHMA

pdf
176 KB