Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη»

Συνημμένα θα βρείτε ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το νέο υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη”.

Το νέο ΠΜΣ προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και είναι χωρίς τέλη φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate